วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใส่บาตรพระล้านครั้ง

ถ้าแฟนไม่ดูแล อย่าทำตัวแย่โดยการไปมีคนอื่น

หากบริษัทขาดคุณไป เขาก็หาคนอื่นมาแทนคุณได้


ตอนรัก เขาก็หวาน ตอนรำคาญ เขาก็ด่า

ถ้าเป็นไปได้ พยายามอย่าเสือกเรื่องของใคร

การกินเด็ก เขาว่าเป็นอมตะ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...